Collect to Recycle

Miljön är en av våra mest värdefulla tillgångar, och det är allas plikt att skydda den. Därför har vi på Ecollecta engagerat oss för att erbjuda produkter som inte bara uppfyller dina behov, utan också hjälper de i behov av pant. På detta vis hjälps vi alla åt mot ett grönare Sverige med bättre återvinningsmöjligheter där alla kan hjälpa till. 

No time to waste

I Sverige slängs årligen ca. 370 miljoner PET-flaskor och burkar som inte återvinns, vilket belastar miljön. Genom ökad medvetenhet och aktiv återvinning kan vi minska avfallet och bevara våra resurser för en mer hållbar framtid. Men då krävs en tillgänglig och smidig lösning.

Ekologisk

Ökad återvinning och minskad nedskräpning

Hållbarhet

Social

Hjälper de som befinner sig i en utsatt situation

Ekonomisk

Mindre tömning av avfall i offentlig miljö